#

четвер, 13 лютого 2014 р.

Самоосвіта учителя біології на 2013/2014 н.р.Добірка матеріалів для самоосвітньої діяльності учителя біології згідно методичним рекомендаціям МОН України та облІППО


МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ

І. Самоосвіта - ТЕОРІЯ
1.1. Науково-методичний супровід самоосвітньої діяльності вчителя - презентація, 20 слайдів
1.2. Самоосвіта: Навчання дорослих у системі неперервної освіти - презентація, 49 слайдів
1.3. Організація самоосвітньої діяльності вчителів - посібник
1.4. Організація самоосвітньої діяльності вчителя - презентація, 14 слайдів
1.5. Самоосвітня діяльність вчителя-ключові поняття - доповідь
1.6. Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема - реферат
1.7. Підготовка вчителя до самоосвітдіяльностіяк складова його професійного зростання - стаття
1.8. Самоосвіта вчителя - посібник, 17 слайдів
1.9. План самоосвіти вчителя - презентація, 21 слайд
1.10 Самоосвіта педагога: методичні рекомендації - посібник

ІІ. Вивчення законодавчої та нормативно-правової бази
1 - Загальна нормативно-правова база:
1.1. Закон України Про освіту - чинна редакція від 01.01.2013
1.2. Закон України Про загальну середню освіту - чинна редакція від 05.12.2012
1.3. Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-2 класів)
1.4. Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 3-4 класів)
1.5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5 класів)
1.6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 6-11 класів)
1.7. Національна доктрина розвитку освіти - чинна редакція від від 17.04.2002
1.8. Конвенція про права дитини - чинна редакція від від 01.01.2000
1.9. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
1.10. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
1.11. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
1.12. Оплата заміни
1.13. Інструкція з ведення класного журналу
1.14. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
1.15. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
1.16. Про подолання проявів бюрократизму в освіті
1.17. Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

2 - Документація з предмету:
2.1. Програми з біології

3 - Атестація педагогічних працівників:
3.1. Лист МОН України Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
3.2. Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами від 08.08.2013 р.
3.3. Індивідуальна підготовка та проходження атестації педагогічними працівниками - стаття
3.4. Буклет "Схема атестації педагога"
3.5. Методичні рекомендації: Організація і проведення атестації педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році
3.6. Пам'ятка щодо атестації керівних кадрів
3.7. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників
3.8. Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам
3.9. Аналіз діяльності вчителя:
       - Атестаційна карта педагога - Зразок
       - АКМЕОЛОГІЧНА КАРТА ПЕДАГОГА - Зразок
       - Інформація про результативність педагога - Зразок

ІІІ. Науково-теоретична та методична підготовка
3.1. Ази педагогічної діяльності
3.2. Блок-схема-Методи навчання
3.3. Блок-схема навчальної діяльності вчителя
3.4. Модель  зростання  професійної  майстерності  вчителя
3.5. Посібник  педагога-Поради молодим викладачам
3.6. Сучасний урок-Методичні рекомендації
3.7. Як підготувати сучасний урок
3.8. Блок-схема педагогічного моніторингу
3.9. Система контролю навчальних досягнень учнів
3.10. Аналіз контрольної роботи з предмета
3.11. Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя
3.12. Аналіз структури уроку
3.13. Схема аналізу уроку
3.14. Різні види аналізу уроку
3.15. Анкета для визначення самоосвітнього рівня вчителя
3.16. Самооцінка діяльності вчителя
3.17. Технологічна  карта  уроку
3.18. Самооцінка ефективності уроку
3.19. План підвищення фахової майстерності шляхом самоосвіти
3.20. Портфоліо вчителя як елемент самоаналізу власних досягнень: теорія, зразки портфоліо, шаблони
3.21. Орієнтовний план самоосвіти вчителя - Шаблон
3.22. Зошит самоосвітньої діяльності вчителя - Шаблон
3.33. Кейс самоосвітдіяльності вчителя - Шаблон

ІV. Методичні питання предмета
4.1. Методичні рекомендації вивчення дисциплін у 2013/2014 н.р.
4.2. Методичні рекомендації вивчення біології у 2012/2013
4.3. Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2013/2014 навчального року
4.4. Перелік підручниів та посібників з біології на 2013/2014 н.р.
4.5. Методика викладання біології як галузь педагогічної науки
4.6. Використання інтерактивних вправ на уроках біології
4.7. Інтерактивне навчання на уроках природничого циклу
4.8. Досдідницька діяьність у роботі вчителя біології
4.9. Готовнісь педага до профільного навчання
4.10. Схема аналізу уроку біології
4.11. Самоаналіз роботи вчителя із зошитами та класним журналом
4.12. Навчальний календар на 2013/2014 н.р.
4.13. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
4.14. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади

V. Психолого- педагогічні основи навчання та виховання
5.1. Професійно-ціннісні  орієнтації  вчителя
5.2. Методика-оцінка професійної діяльності педагога (на основі методики Є. І. Рогова)
5.3. Діагностична карта педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку
5.4. Анкета для вчителя-Готовність педагога щодо формування самоосвітньої компетентності учнів на базі моніторингових досліджень
5.5. Блок-схема: Професійні вміння вчителя,які гарантують успішне навчання учнів
5.6. Діагностика професійних потреб педагогів
5.7. Діагностика  професійної  компетентності педагогічних  працівників
5.8. Діагностична анкета молодого спеціаліста
5.9. Психологічне забезпечення профільної освіти
5.10. Психологічний та Соціологічний аналіз уроку
5.11. Психологічний аналіз уроку - варіант 2
5.12. Формування  мотивації навчальної діяльності учнів
5.13. Орієнтовна схема для спостереження та аналізу позакласного заходу

VI. Вивчення передового педагогічного досвіду
1. Плани-конспекти уроків з біології (окремі зразки) - 17 шт.
2. Матеріали до уроків біології (окремі зразки):
    - Портрети вчених-біологів  - 17 шт.
    - Буклети  - 4 шт.
    - Дидактичний матеріал до уроків біології  - 15 шт.
3. Статті  - 15 шт.
4. Біологічні сайти

VII. Підвищення етико-естетичного рівня, культури педагога
7.1. Моніторинг професійної педагогічної майстерності та рівня педагогічної культури вчителя
7.2. Експертна оцінка педагогічної культури вчителя
7.3. Психокорекційна програма розвитку здібності до самопізнання і саморегуляції
7.4. Формування індивідуального стилю роботи вчителя
7.5. Педагогічний семінар Комфортність навчання
7.6. Методична розробка «Система роботи психологічної служби НВК щодо формування  професійно компетентної та психологічно здорової особистості педагога».

********************

Упорядник: SSanich - адмін сайту schoolsribnoe.at.ua


******************

Ви можете скачати з цієї сторінки архів, який містить:
1 - вказаний перелік документації
2 - скріншоти вмісту папки з документацією
3 - текстовий файл з поясненням як отримати документацію (UAH).

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *